OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU

OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU

Badanie nazywane jest również: SUCHA PRÓBA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Podstawą oceny zdolności zagęszczania moczu jest znane zjawisko oddawania przez ludzi małych ilości znacznie zagęszczonego moczu w stanach ograniczonej podaży płynów (odwodnienie).
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie zdolności zagęszczania moczu ma na celu określenie stopnia wydolności cewek nerkowych. Utrata tych zdolności przez nerki może być jednym z pierwszych objawów niewydolności nerek.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Podejrzenie wczesnej fazy niewydolności nerek.

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń.
BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Należy ocenić we krwi stężenie kreatyniny oraz stężenie podstawowych elektrolitów: sodu i potasu. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być przedstawione zlecającemu badanie lekarzowi.
OPIS BADANIA
Badanie zdolności zagęszczania moczu polega na całkowitym powstrzymywaniu się od przyjmowania płynów. Jednocześnie, każdą porcję oddanego moczu ocenia się pod kątem jego ciężaru właściwego (gęstości względnej). W laboratoriach, które dysponują odpowiednią aparaturą, bada się także tzw. osmolalność (na ogół obliczaną z wartości ciężaru właściwego moczu) wydalanego moczu. Założony czas wykonywania próby wynosi 24 godziny. Ulega ona przerwaniu w przypadku, gdy tzw. osmolalność moczu osiągnie lub przekroczy odpowiednią wartość. Jeśli w czasie wykonywania tej próby nie udaje się osiągnąć określonej wartości, to fakt ten przemawia za upośledzeniem zdolności zagęszczania moczu. Niekiedy, szczególnie u osób, które nie potrafią powstrzymać się od przyjmowania płynów, wykonuje się zmodyfikowaną próbę zagęszczania moczu tzw. próbę Zimnickiego . Próba ta polega na podawaniu w ciągu doby określonej ilości płynów (1000 ml) oraz pomiarze ciężaru właściwego w kolejnych porcjach moczu. Wynik badania przekazywany jest w formie wykazu wartości liczbowych badanych parametrów.
CZAS
Badanie trwa do 24 godzin
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem

  • Dotychczasowe wyniki badań funkcji nerek.
  • Aktualnie przyjmowane leki.

W czasie badania

Pojawienie się takich objawów jak: niemożność opanowania pragnienia, osłabnięcie.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Uzupełnić powoli powstałe niedobory płynowe.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań u pacjentów, u których zostały prawidłowo ocenione wskazania do wykonania badania.
Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.